Logo
Logo

NOWOŚĆ – ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE Z AKOMPANIAMENTEM PIANISTYCZNYM – „STOP UPADKOM”

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do udziału w nowych zajęciach Trenera Senioralnego AWF opartych o gimnastyczne ćwiczenia kształtujące. Jest to bezpieczna, atrakcyjna i efektywna forma ruchu, gdzie odpowiednio dobrane ćwiczenia przez prowadzącego pozwalają kształtować i doskonalić wybrane zdolności motoryczne. Nasze zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy ze szczególnym naciskiem na poprawę koordynacji i równowagi. Efektem jest ograniczenie ryzyka występowania upadków, które to zwłaszcza u seniorów mogą być bardzo groźne w skutkach. Mając na uwadze złożoność koordynacji człowieka, obok ćwiczeń w sferze stricte fizycznej, ukierunkowanych na poprawę siły mięśniowej oraz ich wytrzymałości, wykorzystywane są również ćwiczenia angażujące sferę psychiczną (elementy muzycznej metody Dalcroze’a) – wymagające skupienia, podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania. Dzięki temu można kształtować koordynację w sposób globalny, uzyskując lepsze efekty niż skupiając się tylko na jednej z wyżej wymienionych sfer.

Niewątpliwym atutem proponowanego treningu jest fakt, że cały każde zajęcia są przygotowane oraz prowadzone przez dwie osoby: 1) głównego prowadzącego, odpowiedzialnego za dobór ćwiczeń, pokaz oraz kontrolę poprawności ich wykonywania, 2) akompaniatora-pianistę, odpowiedzialnego za przygotowanie oraz prowadzenie zajęć od strony muzycznej. Wykorzystanie żywego akompaniamentu pozwala na kontrolę rytmiki ćwiczeń (utrzymywanie odpowiedniego tempa oraz jego zmiany), jak i znacząco podnosi atrakcyjność zajęć, co wielokrotnie było podkreślane przez uczestników. Główny prowadzący – dr Roman Celka, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a obecnie kierownik Zakładu Gimnastyki, posiada bogate doświadczenie z zakresu problematyki aktywności fizycznej osób starszych, od wielu lat prowadząc zajęcia z tą grupą wiekową. Akompaniator – mgr Jan Adamczyk, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, od 2007 roku akompaniator w Zakładzie Gimnastyki AWF Poznań. Obaj prowadzący, poza organizacją zajęć ruchowych, od lat prowadzą również badania naukowe dotyczące osób III wieku, mające na celu określenie w jaki sposób najlepiej można poprawić i zachować zdolności koordynacyjne. Wyniki badań z zastosowaniem ich autorskiej metody są dotychczas bardzo obiecujące.
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna, ul. Św. Rocha 9
Czas trwania i częstotliwość: 45 min, 2x w tygodniu
Liczebność grupy: maksymalnie 24 osoby
Zapisy: telefonicznie, dr Roman Celka tel. 609-293-439, mgr Jan Adamczyk tel. 728-387-237

UWAGA!
– ze względu na indywidualne podejście do uczestników, liczba miejsc w grupie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń u poszczególnych trenerów. Dodatkowo dla osób, dla których zabraknie miejsca zostanie utworzona lista rezerwowa. Po zwolnieniu się miejsca osoby te zostaną jako pierwsze powiadomione o możliwości dołączenia do grupy. Po dwóch nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach, na miejsce osoby zostanie zaproszony uczestnik z listy rezerwowej.