Logo

O programie

Program „Trener Osiedlowy AWF”, realizowany jest od 2009 roku przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W 2015 roku uruchomiony został w ramach działań komponent o nazwie „Trener Senioralny AWF”.

W roku 2017 źródłami finansowania programu są dotacje z:

Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania– w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP– w ramach upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych,

Ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego dla mieszkańców Miasta Poznania.
Trenerzy Senioralni AWF maja w największym skrócie pokazać atrakcyjną aktywność fizyczną. Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla osób po 55 roku życia, usprawnianie ruchem, elementy rehabilitacje prowadzone na cyklicznych zajęciach, maja na celu aktywizację ważnej grupy społecznej, dotychczas często pomijanej w tym zakresie.

Skala działań, zaangażowanie różnych grup społecznych, pozwala nam stwierdzić, że „Trener Osiedlowy i Senioralny” jest największym, kompleksowym programem aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży oraz seniorów w Europie.