Logo
Logo

Zaproszenie do udziału w badaniach.

Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane Panie po 50 roku życia do udziału w badaniach naukowych pt.”Metabolizm grup jednowęglowych u kobiet w wieku postmenopauzalnym z zespołem metabolicznym” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Dla uczestników badań oferujemy ocenę składu ciała, ocenę sposobu żywienia
i analizę parametrów biochemicznych krwi.

Udział w badaniach jest dobrowolny, a zebrane dane będą wykorzystywane
jedynie w celach naukowych.

Osoby zainteresowane badaniem zapraszamy do kontaktu:
Agata Muzsik
amuzsik@up.poznan.pl
tel. 510 084 082
http://www1.up.poznan.pl/mml/NutriMet.html