Logo
Logo

Godziny zajęć

TERMIN: 18.06. - 24.06.

Lp. Boisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.

SP 82

ul. Krakowska 10
15:00 - 16:00

15:30 - 17:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x x x
2.

SP 51

os. Lecha 37
14:30 - 17:30

14:00 - 17:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x x x
3.

SP 66

os. Przyjaźni 127
x
15:30 - 17:30

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

14:30 - 17:30

KS Sobieski

x x
4.

ZS 5

ul. Różana
14:00 - 17:00

Łęgi Dębińskie

14:00 - 17:00

Łęgi Dębińskie

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

14:00 - 17:00

x x
5.

LO 5

ul. Zmartwychwst. 10
16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

MTP

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

16:00 - 19:00

x x
6.

SP 74

ul. Trybunalska
13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

13:00 - 16:00

x x
7.

SP 77

ul. Dmowskiego
14:00 - 17:00

14:00 - 16:30

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x x x
8.

SP 23

ul. Norwida 21
14:30 - 17:30

14:30 - 17:30

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

14:30 - 17:30

Rowery - Rusałka

x x
9.

SP 67

os. St. Batorego 101
15:30 - 18:30

x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:30 - 18:30

x x
10.

SP 11

os. Wichrowe Wzg. 119
x x x
11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:00 - 18:00

x x
11.

ZSzOS 5

ul. Głuszyna 187
15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:00 - 18:00

x x
12.

SP 75

ul. Powstańców Wlkp. 3
15:30 - 18:30

x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:30 - 18:30

x x
13.

ZS 7

os. Zwycięstwa 101
15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:00 - 18:00

11:00 - 14:00

x
14.

SP 7

ul. Galileusza 14
x x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:00 - 18:00

x x
15.

SP 80

ul. Pogodna 84
14:45 - 17:45

14:45 - 17:45

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

14:45 - 17:45

x x
16.

SP 87

ul. Leszka
16:00 - 18:00

x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x
11:00 - 14:00

Malta-Wartostrada

x
17.

SP 20

os. Rzeczypospolitej
16:30 - 19:00

15:15 - 18:00

x
11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:15 - 18:00

x x
18.

SP 85

ul. Tomickiego 16
14:30 - 17:30

14:30 - 17:30

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

x x x x
19.

SP 10

ul. Bosa
15:30 - 18:30

15:00 - 18:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

15:00 - 18:00

x x
20.

SP 4

ul. Rawicka
16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x x x
21.

SP 14

os. Piastowskie 65
x x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

x x x
22.

SP 90

ul. Chociszewskiego 56
x x
09:00 - 15:00

Spartakiada Trenera Osiedlowego

11:00 - 17:00

Spartakiada Trenera Senioralnego

16:00 - 19:00

x x