Logo

O programie

Program „Trener Osiedlowy AWF”, realizowany jest od 2009 roku przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W 2015 roku uruchomiony został w ramach działań komponent o nazwie „Trener Senioralny AWF”.

W roku 2017 źródłami finansowania programu są dotacje z:

Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania– w ramach realizacji działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania- program Trener Osiedlowy AWF,
Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania– w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP– w ramach upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych,

   MSiT_LOGO

Ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla młodych ludzi, które odbywają się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę sportowo rekreacyjną (głownie przyszkolne boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska typu Orlik).
Pod opieką „Trenerów Osiedlowych AWF”  będących wyselekcjonowaną grupa studentów i absolwentów AWF lub uczelni pokrewnych, młodzi ludzie mogą nie tylko zagrać w zespołowe gry sportowe, ale również poznać zabawy i gry ludowe jak „pierścieniówka”, „palant” czy „kwadrant”. Trenerzy organizują również we współpracy ze środowiskiem lokalnym osiedlowe turnieje, festyny i rozgrywki. Wybierają się z młodymi ludźmi na wycieczki rowerowe, spacery, nad miejskie kąpielisko czy np. do ZOO.

Trenerzy Osiedlowi AWF maja w największym skrócie pokazać atrakcyjną aktywność fizyczną bez ocen i sprawdzianów. Zachęcając do aktywnego spędzania czasu odciągnąć, dzieci i młodzież sprzed monitorów komputerów i smartphonów.

Nowością wprowadzoną od 2015 roku jest rozszerzenie działań o komponent Trener Senioralny AWF. Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla osób po 55 roku życia, usprawnianie ruchem, elementy rehabilitacje prowadzone na cyklicznych zajęciach, maja na celu aktywizację ważnej grupy społecznej, dotychczas często pomijanej w tym zakresie.

Skala działań, zaangażowanie różnych grup społecznych, pozwala nam stwierdzić, że „Trener Osiedlowy i Senioralny” jest największym, kompleksowym programem aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży oraz seniorów w Europie.