Logo

Nabór Przedszkoli na rok 2022

Fundacja na rzecz AWF Poznaniu, zaprasza do udziału w komponencie „Trener Przedszkolaka” realizowanym w ramach projektu „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka”. W 2021 roku, dzięki głosom mieszkańców Poznania, program po raz kolejny zwyciężył i otrzymał dofinansowanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przyznawane są w ramach działań Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Założenie komponentu, było i jest bardzo bardzo proste- korekta wad postawy/ edukacja poprzez zabawę zarówno dzieci jak dla ich przedszkolnych opiekunów. W 2022 roku planujemy współpraca objąć około 10 do 15 placówek. Należy podkreślić, że uczestnictwo w programie nie wiążą się z żadnymi kosztami dla przedszkola. 

  1. Pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają przedszkola publiczne, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań i które nie korzystają z zajęć dla przedszkolaków finansowanych w ramach innych programów realizowanych ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  
  2.  Przedszkole zgłaszające chęć uczestnictwa w programie musi zapewnić warunki pozwalające BEZPIECZNIE prowadzić zajęcia zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. 
  3. W zajęciach MUSZĄ brać aktywny udział nauczyciele danego oddziału przedszkolnego. 
  4. Raz w tygodniu prowadzimy dla każdej grupy, 30-minutowe zajęcia łączące w sobie elementy korekcji wad postawy, profilaktyki ruchem. Nie ma możliwości łączenia grup z różnych oddziałów przedszkolnych a w zajęciach powinny uczestniczyć wszystkie oddziały przedszkolne z danej placówki.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu prosimy o zgłoszenie w terminie do 31.03.2021 r. na kontakt mailowy pod adresem: rakowski@awf.poznan.pl. 
Ilość przedszkoli mogących uczestniczyć w działaniach jest ściśle określona. Nie ma możliwości wybiórczej współpracy tj. np. „tylko na wakacje”. O zakwalifikowaniu do programu decyduje Komisja biorąc pod uwagę między innymi: kolejność zgłoszeń, lokalizacja boiska, współpraca w latach zeszłych oraz stopień udostępnienia infrastruktury. Fundacja będzie zgłaszać się do wyłonionych placówek bezpośrednio.