Logo

WARUNKI UCZESTNICTWA PRZEDSZKOLI 

W PROJEKCIE TRENER PRZEDSZKOLAKA

wytyczne ogólne 

  1. W komponencie Trener Przedszkolaka realizowanego w ramach projektu “Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka” mogą brać udział PUBLICZNE placówki posiadające oddziały przedszkolne, których organem założycielskim jest Miasto Poznań. 
  2. Placówka, zgłaszając się do projektu musi zapewnić, odpowiednie warunki, pozwalające w sposób bezpieczny prowadzić zajęcia aktywności fizycznej przede wszystkim wewnątrz budynków. Dodatkowym atutem będzie możliwość prowadzenia zajęć na zewnątrz na przykład na boisku w ogrodzie. 
  3. W zajęciach muszą brać aktywny udział nauczyciele danego oddziału przedszkolnego. Celem projektu jest między innymi pokazanie nowości, które nauczyciele będą mogli wykorzystywać sami podczas codziennej pracy. 
  4. 30 minutowe zajęcia, prowadzone są raz w tygodniu dla każdego oddziału (grupy). Zajęcia łączą w sobie elementy korekcji wad postawy, profilaktyki ruchem z rywalizacją i dobrą zabawą. Powinny maksymalnie pobudzać układ proprioceptywny, stymulować czucie głębokie i nie mogą być skoncentrowane na jedną aktywność (np. gimnastyka, taniec czy piłka nożna). 
  5. Nie ma możliwości łączenia grup z różnych oddziałów przedszkolnych a w zajęciach muszą uczestniczyć wszystkie oddziały przedszkolne z danej placówki, chyba, że rodzice nie wyrażą zgody na uczestnictwo ich dziecka w takowych. 
  6. W jednej godzinie zegarowej powinny się odbyć zajęcia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, czyli jeżeli przedszkole posiada 5 oddziałów przedszkolnych to zajęcia łącznie trwać będą 2,5 h zegarowej. Jeżeli jakaś grupa jest np. na wycieczce to nie możliwości odpracowania zajęć a Trener nie może liczyć takiej grupy w rozliczeniu. Musi takowe zajęcia odwołać (pojedyncze 30 minut dla każdej grupy). 
  7. Nie ma możliwości wybiórczej współpracy np. „tylko na wakacje” czy “tylko bez wakacji”. O zakwalifikowaniu do programu decyduje Komisja biorąc pod uwagę między innymi: kolejność zgłoszeń, lokalizację boiska, współpracę w latach ubiegłych oraz stopień udostępnienia infrastruktury i jej stan. 
  8. Każde przedszkole musi, już od pierwszych zajęć, umieścić tabliczkę/naklejkę w formacie A4, na drzwiach wejściowych dot. programu “tu odbywają się bezpłatne zajęcia w ramach projektu (…) itd. – która zostanie dostarczona przez Fundację. 
  9. Jeżeli ze strony Placówki występują zastrzeżenia w zakresie pracy, współpracy z Trenerem prosimy o kontakt pod adresem mailowym rakowski@awf.poznan.pl
  10. Ze względu na fakt, iż zajęcia finansowane są ze środków Budżetu Obywatelskiego, placówka umożliwi przekazanie tej informacji rodzicom dzieci uczęszczających do placówki, poprzez swoje kanały informacyjne.