Logo

Zasady rekrutacji Przedszkoli w Poznaniu.

Program „Trener Przedszkolaka” jest komponentem programu ” Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka. Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania”, zwycięzcy Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Program przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Poznania. Udział w programie mogą brać wyłącznie publiczne placówki mieszczące się na terenie miasta. W pierwszej połowie roku za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, rozsyłana jest e-mailowa informacja dotycząca rozpoczęcia naboru Przedszkoli do programu. Zgłoszenia placówki dokonuje jej Dyrektor. Wyboru spośród zgłoszonych jednostek, które będą objęte działaniami dokonuje powołana komisja, biorąc pod uwagę między innymi: ilość oddziałów, lokalizację, elastyczność w zakresie godzin prowadzenia zajęć oraz współpracę w latach poprzednich. Decyzję przekazuj się wybranym Przedszkolom. 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA TRENERA PRZEDSZKOLAKA, TYLKO DZIĘKI PAŃSTWA GŁOSOM ODDANYM W Poznańskim Budżecie Obywatelskim SĄ ABSOLUTNIE DARMOWE!

Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
#poznanwspiera