Logo

Partnerzy

Organizatorzy:

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania -w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadanie współfinansowane jest również ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Ministerstwo Sportu i Turystyki RP w ramach upowszechniania aktywności fizycznej, różnych grup społecznych.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg i realizację projektu w ramach programu JM Rektora „AWF dla Poznania”.

 

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu jest instytucją realizującą i rozliczającą program.

 

 

Główny sponsor techniczny:

Sklepy sportowe Decathlon

 

Partnerzy: