Logo

O programie

Historia:

Wszystko rozpoczęło się w 2009 roku. Poznań śladem Wrocławia postawił sobie ambitny cel. Wykorzystać miejską bazę sportową dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki. Komisja konkursowa działająca przy Wydziale Kultury Fizycznej (obecnie Wydział Sportu) Urzędu Miasta Poznania, zdecydowała się powierzyć zadanie Poznańskiemu SZS oraz Fundacji na rzecz AWF w Poznaniu. Każdy z podmiotów realizował program na swój sposób ale cel był jeden- wyjść naprzeciw nowemu pokoleniu młodych ludzi zachęcając ich do aktywności fizycznej. Chwytliwa nazwa “Trener Osiedlowy” od razu podbiła serca poznaniaków. Od początku program Fundacji realizowany był w trzyosobowym zespole Tomasz Ber, Szymon Rakowski, Tomasz Wudarski. Zespół ten przez wiele lat oprócz środków z budżetu miasta pozyskiwał dodatkowe środki na program np. z Ministerstwa Sportu czy w ramach FIO. Na bazie tych doświadczeń w 2014 roku zapadła decyzja o zgłoszeniu programu w konsultacjach społecznych pod nazwą Poznański Budżet Obywatelski 2015. Innowacyjnie dołączono do nazwy autorski komponent „Trener Senioralny”. Program otrzymał dofinasowanie nie tylko w ramach PBO ale również w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej otrzymując dofinasowanie w ramach ASOS. Od tego czasu Trener Osiedlowy i Senioralny tak spodobał się poznaniakom, że corocznie wybierają go w czasie głosowania na Poznański Budżet Obywatelski  Historia lubi toczyć się kołem i w 2018 roku Wrocław, z którego doświadczeń w 2009 roku korzystaliśmy w zakresie Trenerów Osiedlowych, zdecydował się uruchomić zajęcia z Trenerem Senioralnym, wzorowane na naszych działaniach.

W 2018 roku wprowadzane są w ramach programu działania pilotażowe- „Trener Przedszkolaka” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym łączące rywalizację z elementami korektywy oraz gier i zabaw oraz „O-Ty fit” – działanie skierowane dla osób ze znaczną otyłością, pragnących zredukować swoją masę ciała. Ewaluacja potwierdza wstępną diagnozę dużego zapotrzebowania na tego typu zajęcia przez co program zostaje rozszerzony. Od 2019 roku mieszkańcy Poznania poznają program „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka” w nowej identyfikacji wizualnej w postaci jaka jest realizowana do dnia dzisiejszego.

Projekt był kilkukrotnie nagradzany. W 2016 otrzymał prestiżową nagrodę „Inicjator- Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa” w kategorii Sport a w 2019 roku podczas „Poznańskiej Gali Sportu” otrzymał nagrodę honorową. Program wizytowali przedstawiciele miast partnerskich Poznania czy na przykład delegacja Duńskiego rządu, zainteresowanych działaniami. .Rocznie z zajęć z Trenerem Osiedlowym korzysta około 6000 dzieci i młodzieży i blisko 5000 seniorów, będąc tym samym największym programem profilaktyki ruchem- dzieci młodzieży i seniorów w Europie.

Idea programu:

W dużym skrócie ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla młodych ludzi, które odbywają się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę sportowo rekreacyjną (głownie przyszkolne boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska typu Orlik). Pod opieką „Trenerów Osiedlowych”, będących wyselekcjonowaną grupą studentów i absolwentów AWF lub uczelni pokrewnych, młodzi ludzie mogą nie tylko zagrać w zespołowe gry sportowe, ale również poznać zabawy i gry ludowe jak „pierścieniówka”, „palant” czy „kwadrant”. Trenerzy organizują również we współpracy ze środowiskiem lokalnym osiedlowe turnieje, festyny i rozgrywki. Wybierają się z młodymi ludźmi na wycieczki rowerowe, spacery, nad miejskie kąpielisko czy np. do ZOO. Maja w największym skrócie pokazać atrakcyjną aktywność fizyczną bez ocen i sprawdzianów. Zachęcając do aktywnego spędzania czasu odciągnąć, dzieci i młodzież sprzed monitorów komputerów i smartphonów. Z kolei zajęcia w ramach komponentu Trener Senioralny to oferta dla osób które ukończyło 60 rok życia. Bez tych zajęć na chwilę obecną nikt nie wyobraża już sobie krajobrazu Poznania. Tylko w ciągu jednego tygodnia w ramach tego komponentu odbywają się zajęcia dla przeszło 160 grup ćwiczebnych czyli dla około 4000 seniorów. Mogą oni wybierać wśród różnych rodzajów ćwiczeń takich jak na przykład: Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), Zajęcia taneczno – gimnastyczne, Zumba, Aktywny Senior, Senior Dance, Senior Balance, Ćwiczenia Gimnastyczne „STOP UPADKOM”, Złap Oddech, Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking Zdrowy kręgosłup, Aerobic taneczny + wzmacnianie, Aqua Senior, Gimnastyka na matach, Aqua Gimnastyka, Zumba Gold, Gimnastyka Przy Muzyce czy nawet Brydż sportowy, Tenis stołowy, Fitball lub Joga.  Założenie komponentu Trener Przedszkolaka, było i jest bardzo bardzo proste- korekta wad postawy/ edukacja poprzez zabawę zarówno dzieci jak dla ich przedszkolnych opiekunów. Coraz częściej obserwuje się wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia korektywne prowadzone są raczej dodatkowo, często trzeba za nie płacić. Z drugiej strony obserwujemy doświadczony pedagogicznie personel Przedszkoli, któremu niekiedy brakuje doświadczenia czy nowych propozycji zajęć w zakresie rozwijania fizyczności dzieci. Chcemy jednym działaniem rozwiązać te problemy. Doświadczeni fizjoterapeuci i trenerzy prowadzą dla każdej grupy, raz w tygodniu, 30-minutowe zajęcia łączące w sobie elementy korekcji wad postawy, profilaktyki z bardzo dobrą zabawą i odrobiną rywalizacji, którą dzieci uwielbiają. W zajęcia muszą angażować się zawsze nauczyciele prowadzący grupę, tak aby później wykorzystywać poznane ćwiczenia czy gry i zabawy w codziennej pracy wychowawczej.

Program w całości finansowany jest ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

#poznanwspiera