Logo

Edycja 2023. Nadal czekamy!

Fundacja na rzecz AWF, realizator programu Trenera Senioralnego w roku ubiegłym informuje, że oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu na operatora na rok 2023. Po ewentualnym pozytywnym dla nas rozstrzygnięciu konkursu przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przystąpimy niezwłocznie do przygotowania tegorocznej edycji działań. Na chwilę obecną nie możemy Państwu przekazać żadnych innych szczegółów.