Logo

Zaczynamy zapisy do edycji 2023!

Szanowni Państwo w związku z powierzeniem roli operatora programu w roku 2023, rozpoczynamy po raz kolejny organizację największego projektu aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów Europie.
Na początku kilka spraw organizacyjnych.
Jak co roku PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ OSOBY ZAPISANE W ZESZŁYM ROKU NA LISTĘ REZERWOWĄ (bez znalezienia miejsca) oraz te KTÓRE W ZESZŁYM ROKU NIE UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH! Nie ma w tym względzie wyjątków.
W zajęciach mogą uczestniczyć WYŁĄCZNIE OSOBE NA STAŁE ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE MIASTA POZNANIA!
Osoby, które w jakikolwiek podawać będą fałszywe dane nie będą mogły uczestniczyć w żadnych zajęciach organizowanych w ramach naszych działań. Dodatkowo sprawy FAŁSZOWANIA DANYCH na mocy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. KK, będziemy zgłaszać do organów ścigania. Przypominamy, że tego typu przestępstwo zagrożone jest to karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
ZAPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO OD DANEGO DNIA!
PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ CZY DZWONIĆ PRZED WYZNACZONYM DNIEM W MYŚL ZASADY „A MOŻE SIĘ UDA” !!!!!
Poniżej podajmy PIERWSZĄ CZĘŚĆ PLANU ZAJĘĆ (te zajęcia, które są już uzgodnione!). Bardzo prosimy o nie pytanie „czy będą zajęcia XXX” lub „a dlaczego nie ma XXX”. Naszym celem jest uruchomienie wszystkich grup z roku ubiegłego, chyba, że podwykonawcy zdecydują się podnosić ceny co będzie wiązało się z redukcją grup (niestety budżet nie jest z gumy).
Poniżej podajemy WSTĘPNY harmonogram zajęć ora ŚĆISŁY sposób rekrutacji:
Miejsce: ACK TROPS ul. Św. Rocha 9
Zajęcia: Zajęcia taneczno- gimnastyczne
Poniedziałek 08:00 09:00
Poniedziałek 09:00 10:00
Poniedziałek 10:00 11:00
Poniedziałek 11:00 12:00
Piątek 08:00 09:00
Piątek 09:00 10:00
Piątek 10:00 11:00
Piątek 11:00 12:00
Zapisów można dokonać od 13.02.2023 r. od godziny 09:00 u dr Przemysława Kwarty. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO I WYŁACZNIE za pomocą SMS na numer 601775786 z podaniem imienia i nazwiska, wybranego terminu, godziny oraz telefonu kontaktowego. Zgłoszenia będą potwierdzane. Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane. PROSZĘ NIE DZWONIĆ I NIE WYSYŁAC SMS-ÓW WCZEŚNIEJ!

Miejsce: ACK TROPS ul. Św. Rocha 9
Czwartek 10:00 11:00 Aktywny Senior
Czwartek 11:00 12:00 Zdrowy Kręgosłup
Czwartek 12:00 13:00 Zdrowy Kręgosłup
Czwartek 13:00 14:00 Aktywny Senior
Czwartek 14:00 15:00 Zdrowy Kręgosłup
Czwartek 15:00 16:00 Zdrowy Kręgosłup
Zapisów można dokonać od 13.02.2023 r. od godziny 09:00. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO I WYŁACZNIE TELEFONICZNIE na numer 605822164. Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane. PROSZĘ NIE DZWONIĆ I NIE WYSYŁAC SMS-ÓW WCZEŚNIEJ!

Miejsce: ACK TROPS ul. Św. Rocha 9
Zajęcia: COGNICISE – ćwicz i myśl!
Poniedziałek 12:00 13:00
Poniedziałek 13:00 14:00
Poniedziałek 14:00 15:00
Poniedziałek 15:00 16:00
Poniedziałek 16:00 17:00
Środa 08:00 09:00
Środa 09:00 10:00
Środa 10:00 11:00
Środa 11:00 12:00
Środa 12:00 13:00
Zapisów można dokonać od 13.02.2023 r. od godziny 09:00. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO I WYŁACZNIE TELEFONICZNIE. Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane. PROSZĘ NIE DZWONIĆ I NIE WYSYŁAC SMS-ÓW WCZEŚNIEJ! dr Roman Celka tel. 609-293-439, mgr Jan Adamczyk tel. 728-387-237

Miejsce: Basen AWF (CITYZEN) ul. Droga Dębińska 10c
Poniedziałek 09:30 10:15 Aquafitness
Poniedziałek 10:15 11:00 Aquafitness
Poniedziałek 11:00 11:45 Aquafitness
Poniedziałek 11:15 12:15 FIT +60
Poniedziałek 11:45 12:30 Aquafitness
Poniedziałek 12:15 13:15 FIT +60
Poniedziałek 13:15 14:15 FIT +60
Poniedziałek 16:00 17:00 Spinning (City-Zen)
Wtorek 08:00 08:45 Aquafitness
Wtorek 08:45 09:30 Aquafitness
Wtorek 09:30 10:15 Aquafitness
Wtorek 11:15 12:15 FIT +60
Wtorek 12:15 13:15 FIT +60
Wtorek 14:00 14:45 Aquafitness
Wtorek 14:45 15:30 Aquafitness
Środa 09:15 10:15 FIT +60
Środa 10:15 11:15 FIT +60
Czwartek 08:00 08:45 Aquafitness
Czwartek 08:45 09:30 Aquafitness
Czwartek 09:15 10:15 FIT +60
Czwartek 12:15 13:15 FIT +60
Czwartek 13:15 14:15 FIT +60
Piątek 08:00 08:45 Aquafitness
Piątek 08:45 09:30 Aquafitness
Piątek 09:15 10:15 FIT +60
Piątek 09:30 10:15 Aquafitness
Piątek 10:15 11:15 FIT +60
Piątek 11:00 11:45 Aquafitness
Piątek 11:15 12:15 FIT +60
Piątek 11:45 12:30 Aquafitness
Piątek 12:15 13:15 FIT +60
Zapisy dla osób nieuczestniczących w programie w ubiegłym roku OD 13.02.2023 r. od godziny 5:45 . Dla pozostałych osób 20.02.2023 r. od godziny 5:45 (otwarcie obiektu).
Zapisy TYLKO telefoniczne PROSZĘ NIE DZWONIĆ WCZEŚNIEJ I NIE PRZYCHODZIĆ OSOBIŚCIE!!!! Numery telefonów 725355310, 725355311, 725355312, Zapisy TYLKO telefoniczne PROSZĘ NIE DZWONIĆ WCZEŚNIEJ I NIE PRZYCHODZIĆ OSOBIŚCIE!!!!

Miejsce: Pływalnia Miejska Winogrady, os. Zwycięstwa 124
Zajęcia Aquafitness
Poniedziałek 8:30-9:15
Poniedziałek 9:15-10:00
Środa 8:30-9:15
Środa 9:15-10:00
Środa 10:00-10:45
Środa 10:45-11:30
Środa 11:30-12:15
(od połowy marca) Czwartek 9:15-10:00
(od połowy marca) Czwartek 10:00-10:45
(od połowy marca) Czwartek 10:45-11:30
(od połowy marca) Czwartek 11:30-12:15
Zapisy dla osób nieuczestniczących w programie w ubiegłym roku OD 13.02.2023 r. od godziny 6:00 (otwarcie obiektu). Dla pozostałych osób 20.02.2023 r. od godziny 6:00 (otwarcie obiektu).
Zapisy TYLKO osobiście W WYZNACZONYM DNIU, kategorycznie PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ I NIE DZWONIĆ w myśl zasady a może się uda!!!!

Miejsce: Pływalnia Miejska Rataje, os. Piastowskie 55a
Zajęcia: Aquafitness
Poniedziałek 13:00 13:45
Poniedziałek 13:45 14:30
Poniedziałek 14:30 15:15
Wtorek 13:00 13:45
Środa 13:45 14:30
Czwartek 14:00 14:45
Czwartek 14:45 15:30
Piątek 13:00 13:45
Piątek 13:45 14:30
Niedziela 10:00 10:45
Niedziela 10:45 11:30
Niedziela 11:30 12:15
Zapisy dla osób nieuczestniczących w programie w ubiegłym roku OD 20.02.2023 r. od godziny 10:00 do 18:00. Dla pozostałych osób 23.02.2023 r. od godziny do 10:00 do 18:00.
Zapisy TYLKO osobiście W WYZNACZONYM DNIU, kategorycznie PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ I NIE DZWONIĆ w myśl zasady a może się uda!!!!

Miejsce: Basen uniwersytecki, UAM, ul. Zagajnikowa 9
Zajęcia: AQUA SENIOR
Środa 8:00-8:45
Środa 8:45-9:30
Piątek 8:00-8:45
Piątek 8:45-9:00
Zapisy dla osób wcześniej nieuczestniczących w programie OD 20.02.2023 r. od godziny 6:00 .
Dla pozostałych osób 25.02.2023 od godziny 6:00
PROSZĘ NIE DZWONIĆ WCZEŚNIEJ!!!! numer 606.813.909

Miejsce: Pływalnia miejska Atlantis, os. Stefana Batorego 101
Zajęcia: Aqua Senior
Poniedziałek 09:00 09:45
Poniedziałek 09:45 10:30
Poniedziałek 10:30 11:15
Piątek 09:45 10:30
Piątek 10:30 11:15
Zapisy dla osób nieuczestniczących w programie w ubiegłym roku OD 20.02.2023 r. od godziny 08:00. Dla pozostałych osób 23.02.2023 r. od godziny do 08:00.
Zapisy TYLKO osobiście W WYZNACZONYM DNIU, kategorycznie PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ I NIE DZWONIĆ w myśl zasady a może się uda!!!!

Miejsce: ACK TROPS ul. Św. Rocha 9
Wtorek 08:00 09:00 Joga
Wtorek 09:00 10:00 Zdrowy Kręgosłup
Czwartek 08:00 09:00 Joga
Czwartek 09:00 10:00 Zdrowy Kręgosłup
Zapisów można dokonać od 13.02.2023 r. od godziny 09:00. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO I WYŁACZNIE TELEFONICZNIE – Anna Maciaszczyk 512 307 200. Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane. PROSZĘ NIE DZWONIĆ I NIE WYSYŁAC SMS-ÓW WCZEŚNIEJ!
W najbliższych dniach opublikujemy kolejne propozycje do harmonogramu.

#poznanwspiera